Oogingrepen

Oogingrepen

Cataract

Scherper zien zonder bril

  • Ogen laseren: femtolasik en advanced PRK
  • ICL: lens implantaat
  • Multifocale implantlenzen

Ooglidcorrecties

Hoornvliestransplantaties

  • Dmek of lamellaire endotheeltransplantatie.
  • PKP of full-thickness hoornvliestransplantatie

Crosslinking